20,00

La publicació de L’arquitectura popular de Peníscola. Manual de restauració del centre històric té com a objectiu posar a disposició del públic un estudi sobre les característiques de l’arquitectura popular de Peníscola i servir de base per a una eficaç protecció del nostre patrimoni històric. Aquesta iniciativa té el seu origen en el Pla Especial de Protecció del Conjunt Historicoartístic de Peníscola, redactat el 1998 i recentment aprovat per la Conselleria d’Obres Públiques i Urbanisme.

Aquest manual de restauració té una primera part dedicada a descriure les característiques de l’arquitectura popular en l’interior del recinte emmurallat, és per això un document divulgatiu d’interés, tant per al profà com per a l’especialista en temes de patrimoni arquitectònic. La segona part explica amb exemples pràctics la normativa de protecció del Pla Especial i pretén servir de guia per a les intervencions en l’edificació privada.

També inclou una secció amb recomanacions sobre aspectes que tenen gran influència en la imatge d’una ciutat històrica objecte de gran activitat turística, com són la retolació i el mobiliari de serveis d’hostaleria sobre l’espai públic.

Autors

Pepa Balaguer Dezcallar i Luis Vicén Banzo són arquitectes, autors de plans i projectes en el centre històric de Peníscola.
Des de 1992 formen l’equip Balaguer / Vicén Arquitectos. La seua activitat professional s’ha centrat fonamentalment en la restauració i posada en valor del patrimoni cultural de ciutats històriques abastant: la restauració urbana i de monuments; la creació d’equipaments turístics o culturals, i la planificació estratègica.
Han rebut mencions o premis pels seus treballs de restauració de les fortificacions de Peníscola, pel projecte del Museu de la Mar de Peníscola i pel Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic de Peníscola.

Per saber-ne més

Informació del llibre

  • Preu : 20,00
  • ISBN : 978-84-96623-89-7
  • Pàgines : 132
  • Data primera Edició : Setembre de 2010
  • Enquadernació : Cartoné
  • Il.lustracions : 194
  • Mides : 23 cm (ample) x 22 cm (alt)

20,00

20,00

La publicació de L’arquitectura popular de Peníscola. Manual de restauració del centre històric té com a objectiu posar a disposició del públic un estudi sobre les característiques de l’arquitectura popular de Peníscola i servir de base per a una eficaç protecció del nostre patrimoni històric. Aquesta iniciativa té el seu origen en el Pla Especial de Protecció del Conjunt Historicoartístic de Peníscola, redactat el 1998 i recentment aprovat per la Conselleria d’Obres Públiques i Urbanisme.

Aquest manual de restauració té una primera part dedicada a descriure les característiques de l’arquitectura popular en l’interior del recinte emmurallat, és per això un document divulgatiu d’interés, tant per al profà com per a l’especialista en temes de patrimoni arquitectònic. La segona part explica amb exemples pràctics la normativa de protecció del Pla Especial i pretén servir de guia per a les intervencions en l’edificació privada.

També inclou una secció amb recomanacions sobre aspectes que tenen gran influència en la imatge d’una ciutat històrica objecte de gran activitat turística, com són la retolació i el mobiliari de serveis d’hostaleria sobre l’espai públic.

Autors

Pepa Balaguer Dezcallar i Luis Vicén Banzo són arquitectes, autors de plans i projectes en el centre històric de Peníscola.
Des de 1992 formen l’equip Balaguer / Vicén Arquitectos. La seua activitat professional s’ha centrat fonamentalment en la restauració i posada en valor del patrimoni cultural de ciutats històriques abastant: la restauració urbana i de monuments; la creació d’equipaments turístics o culturals, i la planificació estratègica.
Han rebut mencions o premis pels seus treballs de restauració de les fortificacions de Peníscola, pel projecte del Museu de la Mar de Peníscola i pel Pla Especial de Protecció del Conjunt Històric Artístic de Peníscola.

Per saber-ne més

Categoria: .

Sobre l'autor
Author

Pepa Balaguer Dezcallar y Luis Vicén Banzo son arquitectos, autores de planes y proyectos en el centro histórico de Peñíscola.

Desde 1992 forman el equipo Balaguer - Vicén arquitectos. Su actividad profesional se ha centrado fundamentalmente en la restauración y puesta en valor del patrimonio cultural de ciudades históricas abarcando:la restauración urbana y de monumentos, la creación de equipamientos turísticos o culturales y la planificación estratégica.

Han recibido menciones o premios por sus trabajos de restauración de las fortificaciones de Peñíscola, por el proyecto del Museu de la Mar de Peñíscola y por el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Peñíscola.


Página web

http://www.balaguer-vicen.com