Salvador, Carles (edició a cura de Vicent Pitarch)