Bel Zaragoza, Jordi: col.; Almuni i Balada, Victòria: coord.; Ba