18,00

Índex de la revista


LLINDAR. E. Boix

SECCIÓ MONOGRÀFICA

L’ÚS ORAL DEL CATALÀ.

DADES, REFLEXIONS I PROPOSTES

PRESENTACIÓ. Joaquim Torres

PONÈNCIES

• Per què els estats tenen polítiques lingüístiques: construcció d’estats i construcció de nacions.

Kenneth McRoberts

• L’ús oral familiar a Catalunya.

Joaquim Torres

• Els usos lingüístics interpersonals no familiars a Catalunya. Estat de la qüestió a començament del segle XXI.

F. Xavier Vila i Moreno

• El mite de la llibertad d’elecció de la llengua.

Josep-Maria Terricabras

• (Els límits de) la intervenció en l’ús privat de la llengua.

Albert Branchadell

• La creació d’espais d’ús per a la llengua entre els joves.

Joan Gelabert

• El foment de l’ús interpersonal de llengües minoritzades. Tipologia de programes.

Josep Maria Aymà

• Possibles aportacions de la psicologia aplicada per al canvi de les normes i els hàbits de tria lingüística.

Miquel Strubell

CONCLUSIONS

• Consideracions i propostes dels participants

• Conclusions de les Jornades.

Comissió de l’ús interpersonal del GCS

CRIDA

SECCIÓ MISCEL·LÀNIA

• Comunicacions institucionalitzades i comunicacions individualitzades: la complexitat de l’ús social de les llengües.

Albert Bastardas i Boada

RESUMS

GRUP CATALÀ DE SOCIOLINGÜÍSTICA

• Memòria d’activitats de l’any 2002

Informació del llibre

  • Preu : 18,00
  • ISBN : ISSN 0211-07
  • Pàgines : 336
  • Data primera Edició : Setembre de 2003
  • Enquadernació :
  • Il.lustracions :
  • Mides : 17 cm (ample) x 24 cm (alt)

18,00

18,00

Índex de la revista


LLINDAR. E. Boix

SECCIÓ MONOGRÀFICA

L’ÚS ORAL DEL CATALÀ.

DADES, REFLEXIONS I PROPOSTES

PRESENTACIÓ. Joaquim Torres

PONÈNCIES

• Per què els estats tenen polítiques lingüístiques: construcció d’estats i construcció de nacions.

Kenneth McRoberts

• L’ús oral familiar a Catalunya.

Joaquim Torres

• Els usos lingüístics interpersonals no familiars a Catalunya. Estat de la qüestió a començament del segle XXI.

F. Xavier Vila i Moreno

• El mite de la llibertad d’elecció de la llengua.

Josep-Maria Terricabras

• (Els límits de) la intervenció en l’ús privat de la llengua.

Albert Branchadell

• La creació d’espais d’ús per a la llengua entre els joves.

Joan Gelabert

• El foment de l’ús interpersonal de llengües minoritzades. Tipologia de programes.

Josep Maria Aymà

• Possibles aportacions de la psicologia aplicada per al canvi de les normes i els hàbits de tria lingüística.

Miquel Strubell

CONCLUSIONS

• Consideracions i propostes dels participants

• Conclusions de les Jornades.

Comissió de l’ús interpersonal del GCS

CRIDA

SECCIÓ MISCEL·LÀNIA

• Comunicacions institucionalitzades i comunicacions individualitzades: la complexitat de l’ús social de les llengües.

Albert Bastardas i Boada

RESUMS

GRUP CATALÀ DE SOCIOLINGÜÍSTICA

• Memòria d’activitats de l’any 2002

Sobre l'autor